نکات مهم صافکاری نقاشی ماشین مواردی هستند که در صافکاری و نقاشی خودرو به کار می رود و باعث می شود تا کیفیت مطلوبی از نتیجه کار داشته باشیم. صافکاری نقاشی ماشین از جمله خدماتی است که برای بدنه خودرو در نظر گرفته شده است و امروزه نقش بسیار مهمی در ظاهر خودرو ها دارد.

آنچه که در مقاله نکات مهم صافکاری نقاشی ماشین در فیکس آپ کار خواهید آموخت:

صافکاری نقاشی چیست؟

نکات مهم صافکاری نقاشی ماشین
نکات مهم صافکاری نقاشی ماشین

به عملیاتی که باعث می شود تا قسمت های آسیب دیده در بدنه خودرو ترمیم شود صافکاری نقاشی می گویند. این قسمت های به اصطلاح آسیب دیده در بدنه خودرو بر اثر برخورد فیزیکی صورت می گیرد. این برخورد معمولاً بین دو خودرو بوده و بخش های مختلف بدنه را مورد آسیب قرار می دهد.

در چنین شرایطی قسمت های آسیب دیده خودرو باید تعمیر و ترمیم شوند. شاید قسمت هایی وجود داشته باشید که صافکاری و نقاشی هم نشود مشکلی نداشته باشد. اما قسمت هایی از گلگیر در اثر برخورد می تواند مانع از حرکت خودرو شود یا در آن اختلال ایجاد کند.

در این مواقع باید حنماً صافکاری نقاشی ماشین انجام شود تا مشکلی برای خودرو و سرنشینان آن ایجاد نشود. در نکات مهم صافکاری نقاشی ماشین باید به قسمت های ضروری که باید تعمیر شود دقت نمود و آن ها را در اولویت قرار داد.

نکات مهم صافکاری نقاشی ماشین چیست؟

در صافکاری و نقاشی ماشین نکات بسیار مهمی وجود دارد که صافکار یا کارشناس باید به آن ها توجه کند. مواردی مثل این که چه سطوحی نیاز به چه ابزارهایی دارند یا هر سطح به چه شکل یاد صافکاری شود. اما بسیاری از نکات مهم صافکاری نقاشی ماشین تجربی است و به راحتی به دست نمی آیند.

البته که قبل از آغاز کار در حرفه صافکاری و نقاشی باید در مورد آن موارد زیادی را دانست. این دانسته ها در کار به صافکار بسیار کمک خواهد کرد. تئوری های صافکاری و نقاشی جزو این حرفه هستند و اگر از آن ها بی اطلاع باشیم قطعاً نتیجه مناسبی از آن نخواهیم داشت.

انواع آسیب های وارد شده در خودرو

نکات مهم صافکاری نقاشی ماشین خارجی
نکات مهم صافکاری نقاشی ماشین خارجی

زمانی که یک خودرو از ناحیه بدنه دچار صدمه یا آسیب می شود، می توان این آسیب را به دو شکل تقسیم بندی کرد. آسیب سطحی و آسیب عمیق جزو دو نوع صدماتی است که بدنه وارد می شود. این صدمات تعیین کننده روش هایی است که باید بکار رفته شود و البته که در زمان و هزینه نقش بسیار مهمی برای مالک خودرو دارد.

آسیب سطحی: این نوع از آسیب ها معمولاً بسیار جزئی هستند و با روش های ساده در زمان کم رفع می شود. از آسیب های سطحی می توان به مالیدگی های بخش هایی از یک خودرو یا یک جسم به بدنه خودرو اشاره کرد که جزو بیشتری مراجعات مالکین است.
آسیب عمیق: آسیب های عمیق به عمق بدنه وارد شده و باعث تغییر شکل قسمت مربوطه شده است. در این حالت ممکن است علاوه بر صافکاری نیاز به نقاشی قسمت آسیب دیده هم باشد.

رعایت جزئیات در صافکاری و نقاشی

یکی دیگر از نکات مهم صافکاری نقاشی ماشین، رعایت جزئیات است. اگر در این حرفه بوده باشید قطعاً مالکین خودرو هایی را دیده اید که بسیار بر سر جزئیات جساس اند. لذا این بسیار مهم می باشد که صافکار به جزئیات دقت کرده و آن ها را در کار خود رعایت کند.

اگر یک صافکار نقاش به جزئیات وارده در آسیب ها دقت کرده و آن ها را رفع یا ترمیم کند، قطعاً به مهارت خود افزوده است. مطمئن باشید هیچ کس از اینکه به جزئیات پرداخته اید و آن ها را رعایت کرده اید ناراخت نخواهد شد.

البته که یک صافکار نقاش می تواند مهارت خود را در این نوع از نکان به رخ افراد دیگر بکشد. رقابت در کار همیشه باعث رشد توانایی ها می شود. صافکاری و نقاشی هم تماماً جزئیات است و باید به آن ها توجه کرد.

تا جایی که می شود صافکاری بی رنگ

نکات مهم صافکاری نقاشی خودرو
نکات مهم صافکاری نقاشی خودرو

حتماً با این جمله بسیار آشنا هستید. تا جایی که می شود صافکاری خودرو بی رنگ انجام شود. مالکین خودرو بدلایل مختلف زیادی این خواسته را از یک صافکار خواهند داشت. حالا این وظیفه صافکار می باشد که در این مورد مالک را توجیه کند.

ممکن است خودرو حتماً نیاز به نقاشی داشته باشد و قسمت آسیب دیده دارای رنگ پریدگی شده باشد. دیگر در چنین شرایطی صافکاری بی رنگ بی معناست. اما صافکار می تواند پیشنهاد لیسه گیری را بدهد.

اما تمام این ها را که کنار بگذاریم، اگر واقعاً نیاز به نقاشی نباشد، صافکار باید در نکات مهم صافکاری نقاشی ماشین بداند که حق با مشتری بوده و لازمه کار ایشان کیفیت مناسب است. خروجی کار هرچه بیشتر مناسب مالک باشد، نتیجه مطلوب تری به دست آمده است.

زمان، قیمت و کیفیت مناسب

قطعاً بسیار دشوار است که در هر کاری این سه مولفه را رعایت کرد. اما هیچ کاری نشد ندارد و این سه مولفه در هر حرفه ای بسیار مهم هستند. لذا اگر قرار باشد این سه مورد با یکدیگر همخوانی نداشته باشند، قطعاً نمی توانیم خود را یک متخصص حرفه ای بنامیم.

در حرفه صافکاری و نقاشی علاوه بر مهارت که باعث کیفیت مناسب می شود، اخلاق حرفه ای نیز مهم است. زیرا اگر قرار باشد خود را یک حرفه ای بنامیم اما هیچ نقطه قوتی در شرایط کاری نداشته باشیم، باز هم سرمان بی کلاه می ماند.

احتمالاً در زمینه های مختلف از یک متخصص شنیده باشیم که “کارم را بسیار حرفه ای انجام می دهم پول خوب هم می گیرم”. اما این جمله به مزاق خیلی ها خوش نمی آید. در زمان مناسب با قیمت مناسب کاری با کیفیت تحویل داده شد قطعاً جزو نکات مهم صافکاری نقاشی ماشین به حساب می آید.

صافکاری PDR در شرایط موردنیاز

بسیار مهم است که تنها در شرایطی که لازم است و مالک آن را تایید می کند، صافکاری PDR انجام شود. صافکار یا متخصصی که در این حرفه فعالیت دارد، باید بداند که چه زمانی از چه روش هایی در صافکاری و نقاشی ماشین استفاده کند.

این درست است که صافکاری PDR یک روش بسیار جدید و مناسب برای آسیب های سطحی است، اما باید مالک یا مشتری آن را پذیرفته باشد. ممکن است هزینه های صافکاری نقاشی PDR متناسب با خواسته های مالک خودرو نباشد.

نکات جزئی صافکاری نقاشی

نکات مهم صافکاری نقاشی خودرو
نکات مهم صافکاری نقاشی خودرو

در نهایت تمام مواردی که در مقاله نکات مهم صافکاری نقاشی ماشین گفته شد، یک صافکار یا متخصص باید به موارد نهایی و جزئی در حرفه خود دقت داشته باشد. این موارد از آغاز فعالیت باید مورد توجه قرار گرفته و مطابق آن ها عمل کرد.

  • صافکار باید پیش از شروع کار، زمان و هزینه را حتی بصورت تقریبی یا اگر شد بصورت دقیق اعلام نماید.
  • خروجی کار یا نتیجه ای که از صافکاری و نقاشی حاصل می شود، باید مطابق با گفته ها به مالک خودرو باشد.
  • زمان و هزینه اعلامی به مالک خودرو، باید متناسب به نوع خودرو و خواسته های مشتری باشد.
  • قبل از شروع کار باید قسمت های موردنیاز حتماً بصورت کامل تمیز شده باشند.
  • تعویض قطعات بدنه نیاز به صافکار ندارد، اگر صافکاری هستید آن را ترمیم کنید.
  • استفاده از نورهای مختلف حین انجام کار می تواند کمک زیادی به صافکاری کند.
  • اگر صافکار تخصصی در نقاشی ندارد، لیسه گیری یا لکه گیری را توسط یک متخصص انجام دهد.