آموزش تعمیر خودرو خارجی یکی از محتواهایی است که در فیکس آپ کار بصورت روزانه منتشر می شود. در این آموزش ها سعی می شود تا مقاله هایی در سایت درج شوند که مرتبط با تعمیر خودرو خارجی باشد و دارندگان این خودروها بتوانند از طریق این مقاله ها عیوب خودرو خود را متوجه شوند. این آموزش ها مرتبط با تعمیر موتور، تعمیر گیربکس، تعمیر جلوبندی و نگهداری از آن ها می باشد. همچنین موضوعاتی درمورد سرویس خودرو و موارد مرتبط با برق خودرو در این مقاله ها عنوان می شود. کاربران می توانند جهت دریافت این خدمات با تعمیرگاه فیکس آپ کار تماس گرفته و بصورت حضوری مشکلات خود را مطرح و رفع کنند.