خرابی گیربکس علت های بسیاری دارد که ما در مقاله علت خرابی گیربکس درباره آن صحبت خواهیم نمود. در ابتدا توضیحی در مورد خود گیربکس و کار و وظیفه آن…