ریپ زدن ماشین یکی از مشکلاتی است که اکثر رانندگان با آن مواجه می شوند. دلایل ریپ زدن ماشین می تواند متفاوت باشد. معمولاً این مشکل در زمان استارت و…