امروزه در خودروها وجود فرمان برقی با هیدرولیکی بسیار مورد بحث قرار میگیرد. جهت آشنایی بهتر، باید تفاوت فرمان برقی و هیدرولیکی را بشناسیم تا به مزیت ها و معایب…